Bel voor meer informatie: 0182 - 602721 Afspraak maken

tel: 0182 - 602721 Afspraak maken

Intake

Ons team van professionals werkt vanuit de visie dat een behandeling pas succesvol is als deze helpt! Daarom doen wij voorafgaand aan uw behandeling een gedegen onderzoek. Na dit onderzoek wordt u direct behandeld.

Intake op maat

Indien u zich als nieuwe cliënt bij ons aanmeldt, start de eerste behandeling met het inwinnen van informatie (± 25 minuten) waarin geïnformeerd wordt naar uw klachten, lichamelijke gesteldheid en gezondheid. Als onderdeel van deze anamnese vindt altijd een observatie plaats: uw behandelaar observeert uw lichaamshouding van de voorzijde, achterzijde en beide zijkanten. Altijd wordt een functie-onderzoek gedaan.

Hierna wordt u de volgende vraag gesteld: “Welke vier aspecten wilt u verbeterd hebben aan uw lichaam?”

Voorbeelden van antwoorden kunnen zijn: “De pijn in mijn linkerschouder weg”, “spanning in mijn nek minder”, “pijn bovenin mijn nek weg”, “makkelijker kunnen ademen” of “hoofdpijn/migraine weg”. Hierdoor is concreet wat u van de behandeling verwacht!

De resterende tijd van het uur (± 35 minuten)wordt u behandeld. Na dit uur hoort u wat de eventuele vervolgbehandelingen inhouden, en wordt een globale inschatting gemaakt hoeveel behandelingen ongeveer nodig zijn om uw klachten te verminderen of u van uw probleem af te helpen.

Indien er in dit gesprek contra-indicaties genoemd worden, word u een suggestie gedaan om met een huisarts of fysiotherapeut contact op te nemen. U krijgt in dit geval de uitslagen van het functie-onderzoek op papier mee naar huis zodat u dit kunt overhandigen aan uw behandelend arts.

Uw bezoek aan Praktijk Proximaal

Voorafgaand aan uw bezoek ontvangt u per e-mail een bevestiging voor uw behandeling. In verband met uw en onze hygiëne verzoeken wij u om fris gedouched naar ons toe te komen. Tevens verzoeken wij u twee badlakens en een badhanddoek mee te nemen zodat u altijd op uw eigen handdoeken ligt. Na afloop wordt automatisch uw betalingsbewijs toegezonden.

Indien u uw behandeling wilt verplaatsen of annuleren, wordt u vriendelijk verzocht dit per sms of ingesproken voicemailboodschap te doen bij het secretariaat. U kunt kosteloos annuleren op werkdagen, 24 uur van te voren. Indien u binnen 24 uur van te voren annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Wij beschikken over een PIN-betaalautomaat. Onze voorkeur gaat uit naar PIN-betalingen. Alle behandelingen worden bij ons geregistreerd. Indien u kwartaal-, halfjaar- of jaaroverzichten wilt, verzoeken wij u dit via onze contactpagina aan ons te vragen. Per retournerende mail krijgt u deze dan toegezonden.

Ervaringsverhalen

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop er in onze praktijk behandeld wordt, kunt u verschillende ervaringen van cliënten lezen. Alle ervaringen zijn door cliënten zelf geschreven en na te vragen.