Bel voor meer informatie: 0182 - 602721 Afspraak maken

tel: 0182 - 602721 Afspraak maken

Stageverslag Lideweij Ten Bolscher Hogeschool Rotterdam

Opleiding

Mijn naam is Lideweij ten Bolscher, en ik ben eerstejaars verloskunde student.

Op mijn opleiding moeten wij naast de praktijkstage op de verloskundigen praktijk, ketenzorgstage regelen. Dat houdt in dat je stage loopt bij de ketenzorgpartners van de verloskundige. Dat kan bijvoorbeeld bij een kraambureau, echocentrum of consultatiebureau. Ik heb dit jaar vijf weken stage gelopen op de verloskundigen praktijk en daar kreeg ik vragen van zwangeren over massage. Mij werd gevraagd of dit effect had en of dit voor hen aan te raden was. Het onderwerp massage was bij ons op school nog niet aan bod gekomen, dus ik kon daar niet echt een juist antwoord op geven. Daarom heb ik besloten om eens te gaan informeren bij massagepraktijken of een eventuele ketenzorgstage mogelijk was bij hun.

Praktijk Proximaal

Ik studeer zelf in Rotterdam, maar in Rotterdam zelf kon ik niet meelopen bij een massagepraktijk. Daarom heb ik in de omstreken gekeken en ik kwam terecht bij Praktijk Poximaal in Gouda. Ik heb Nick gebeld, en ik kon meelopen, nadat de nodige formulieren geregeld waren en nadat Nick een belletje gepleegd had met mijn stagebegeleider op school. Ik heb drie morgens met Nick meegelopen. Telkens voorafgaand aan een stagedag werd van mij gevraagd dat ik mij goed voorbereidde en mij zou verdiepen in de theorie van de massage. Ook moest ik steeds een aantal leervragen opstellen.

Zwangere

Tijdens deze morgens heb ik het traject van een zwangere gevolgd. Zij kwam alle drie de morgens bij Nick op spreekuur. Ik ben er ook bij haar intake geweest.

Ze had ernstige problemen met haar spieren en had zich bij Nick gemeld met een gecompliceerde vraag: ze heeft artrose/artritis en heeft stad en land afgelopen om hulp en is via de site bij praktijk Proximaal gekomen. Ze vraagt specifiek aan Nick of hij haar kan helpen met vermindering van haar pijnklachten. Daarnaast wil ze advies over vermindering van de overbelasting van haar lichaam door het steeds zwaarder worden. Tijdens de intake wilde Nick heel veel informatie van haar weten, zodat hij de situatie van de zwangere kon vaststellen. Nick dacht dat deze zwangere nu op de goede plek was, omdat hij vermoedde dat de massage die hij gaf tot vermindering van de pijnklachten zouden leiden.

Om een effectieve massage te verlenen, is het belangrijk dat Nick de zwangere observeert. Dat heeft hij ook gedaan. Observatie is heel belangrijk: Nick kon met één oogopslag zien waar de pijn zat. Hij vroeg dan ook aan de zwangere of hij gelijk had, en dit klopte altijd. Door de observatie weet hij waar en hoe hij moet masseren.

De vrouw mocht gaan liggen en werd gemasseerd. Ze beschreef de massage zelf als pijnlijk, maar daarna als verlichtend omdat de pijn weg was. Dit was voor mij een verrassing. Ik wist nog niks over massage en ik wist ook niet of het wel echt effectief was. Maar alle patiënten die ik voorbij heb zien komen, kwamen met klachten van de spieren en gingen tevreden weg: de pijn was weg, of de klachten waren dusdanig verminderd.

Het vervolgtraject

Nick vraagt veel open en sturende vragen. Open vragen bijvoorbeeld aan het begin van het spreekuur: “Hoe ben je gevaren de afgelopen dagen?” Maar ook sturende vragen: “Wat moet ik doen om jou straks tevreden naar huis te laten gaan?” Daarbij stuurt hij de patiënt om hierover na te denken. Deze vraag is voor Nick heel belangrijk, omdat hij zo patiëntgericht kan werken. Alles draait om de patiënt. Wanneer zij wil dat de pijn weggaat, gaat hij hier aan proberen te voldoen door functieonderzoek en massage. Wanneer zij wil dat alleen de pijn in haar onderrug weggaat, dan gaat Nick daarvoor zorgen door daar te masseren. Hierdoor werkt hij heel cliëntgericht.

Tijdens de derde afspraak met de zwangere stelde Nick weer een lijstje met de cliënt op: het lijstje bevatte de punten die de cliënt wou bereiken. Wanneer dit allemaal bereikt zou zijn, zou zij tevreden naar huis gaan. Ook vroeg Nick ook hoe zij gevaren was de afgelopen dagen. Ging het eerst heel goed, ze had nu het gevoel dat het weer wat achteruit ging en ze had pijn in haar heup. Nick heeft haar geobserveerd en kwam tot de conclusie dat ze een verkeerde houding aannam.

Voor zwangeren is de volgende regel erg van toepassing: drie neuzen vooruit. Dat betekent dat de neuzen van de schoen en de eigen neus altijd dezelfde kant op moeten staan. Wat een zwangere dus niet moet doen, is niet draaien op een gestrekt been, dus dat ze haar bovenlichaam draait maar haar voeten niet. Ook had de zwangere nu klachten van haar middenrug. Door functieonderzoek is Nick erachter gekomen welke spieren de pijn veroorzaakten. Nick geeft voorafgaand aan de massage veel uitleg waar hij gaat masseren.

De zwangere beschreef de massage als volgt: ze voelt drukpijn op het moment dat de erg pijnlijke plekken worden gemasseerd, maar ze weet dat de pijn functionerend is: de pijn gaat over in ontspanning. Tijdens de massage blijft Nick controleren of hij wel goed bezig is en of hij wel de juiste plek masseert. Dit doet hij door te vragen: “Zit ik in de juiste richten?” En: “Is het te hard?” Nick streeft ernaar optimale zorg te verlenen, ook op het gebied van communicatie met de cliënt. Hij vraagt tijdens de massage aan de cliënt: “Op welke manieren kan ik nog beter communiceren met jou?” Ook geeft hij passende en cliëntgerichte adviezen.

Bij deze zwangere waren de adviezen gericht op drinken en beweging: dat gaat de verzuring van de spieren tegen. Na de massage werden de punten van tevredenheid weer nagelopen. En wat bleek? De pijn was weg en de zwangere ging erg tevreden naar huis.

Evaluatie

Ik heb ontzettend veel geleerd van de stage bij Nick. Hij liet mij veel theorie uitzoeken, o.a. over het bekken en de spieren, en toetste mij tijdens mijn stage. Hierdoor heb ik veel kennis gekregen. Ook legde hij alles goed uit. Ik heb nu het nut van massage ingezien, ook voor zwangeren. Ik heb gezien dat de cliënten hier met pijnklachten komen, maar allemaal zeer tevreden naar huis gaan. Daarom kan ik concluderen dat massage wel degelijk effectief is. Ook bij spierpijnklachten in de zwangerschap is het aan te raden. Spierpijnklachten in de zwangerschap kunnen het geluk verminderen. En zoals de zwangere zelf aangaf: “Ik wil dat ik mij weer kan richten op mijn kindje, en niet op de klachten van de zwangerschap.”

Daarom is deze zwangere op de juiste plek geweest. Nick heeft hier aan kunnen voldoen, ze kan zich de laatste weken voor de bevalling weer richten op haar kind.